เพิ่งจะมีความคิดเขียนบันทึกการแปล "รหัสลับหลังคาโลก" เอาตอนเริ่มลงมือแปลเล่ม 5 แม้จะช้าไปบ้างแต่ไม่น่าจะสายเกินไป

      ผมได้ยินเรื่องงานชิ้นนี้ครั้งแรกจากเพื